A R N E   R I T A R I   - S Ä Ä T I Ö

Lions-liiton sivuilla kerrotaan mm.:
- etusivut
- Säätiö
- toiminta
- lomakkeet
- yhteystiedot

Enemmän tietoa Arne Ritari -säätiöstä.

Arne Ritari -säätiön
onnittelukorttien/adressien tilaus
Piirissämme 300 adressia hankitaan vuosittain.

Muista ylioppilaalle, syntymäpäivähenkilölle, häissä ja hautajaisissa.

Arne Ritari -säätiön piirin puheenjohtaja Jarmo Puustinen (Nilsiä)
(s-posti: puustinenjarmo@gmail.com)


130621