KLUBISIHTEERI HYVÄ

Klubisihteerin tehtävä on hyvin keskeinen yhdistyksen toiminnassa. Hän huolehtii tietojen lähettämisestä järjestön suuntaan ja klubin sisäisestä tiedotuksesta yhdessä presidentin kanssa.Sähköinen tietojen käsittely on tehnyt rutiineista hyvin nopeita, mutta se vaatii jonkin verran perehtymistä. Tähän tarpeeseen pyrkii vastaamaan tämä esillä oleva sivusto. Siinä ovat tarjolla

Sihteerin ohjeita (doc) (pdf:nä) perusasioita kolmen sähköisen rekisteriohjelman käytöstä ja rutiinitoimintojen hoitamisesta ergonomisesti sähköisillä menetelmillä (päivitetty 190220)

Sihteerin tehtävämuistilista, mitä toimintavuoden kunakin kuukautena on syytä tehdä.

Jäsenluettelolaskuri Excel-taulukko, joka laskee kunkin jäsenen iän sekä jäsenten iän keskiarvon ja mediaanin. Tiedot siihen ovat kopioitavissa MyLCi-järjestemästä kunkin jäsenen kohdalta.

Kokousosallistuminen -Excel-tallennuspohja (blanko) kuukausittaista osallistumisseurantaa varten

Malli klubin toimintakertomuksesta


Liitolta ansiomerkkihakemus ja
piiriltä Kotimaisen 100 % presidentin ansiomerkin esitys vuodelta 2019-2020.
Jos leijonan toiminta on välillä keskeytyneenä vuosia, sihteeri merkitsee
tähän aiemmat tiedot, ja lähettää asiakirjan (Lionsjasenyyden_palvelulohyvityslomake) skannattuna päämajan suomenkieliselle virkailijalle tanja.saarinen@lionsclubs.org .
Tällöin palveluvuosien kertymä huomioidaan oikein. Asian voi tarkistaa
MyLCi-järjestelmästä kohdasta "Päivämäärä jolloin aloittanut".

TIETOSUOJA-ASIAALue lisää meidän tietosuoja-
tarkistuksista
ja EU:n asetuksesta.

Suositus:
Leijoneille jäsenten käyttölupa arkistoon (pdf)

Yhteistyöterveisin,

K-piirin MyLCi- tukihenkilö ja sihteerikouluttaja
Otto Pitkänen, LC Kuopio/Päiväranta
puh. 040 733 0970
otto.pitkanen@opitkanen.net


150221