U U S I A   Ä Ä N I Ä  - A L O I T E

Uusia ääniä -aloite edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja moninaisuutta ja sen tavoitteena on lisätä naisten, nuorten aikuisten ja aliedustettujen väestönosien määrää järjestössämme. Se on monipuolinen ryhmä lioneita ja leoja, jotka piirikuvernööri valitsee joka vuosi tunnustuksena dynaamisesta ja innovatiivisesta työstä yhdellä neljästä alueesta:
palvelu, jäsenyys, johtaminen ja markkinointi.

Uusia ääniä -aloite keskittyy kannustamaan alueellistamista piirin tasolla ja tukea ruohonjuuritasolla. Kun Uusia ääniä -ehdokkaat on valittu, heitä voidaan mainostaa alueellisesti vuoden aikana, jotta heidän kykynsä ja myötävaikuttamisensa inspiroisi muita lioneita ja leoja. Kannustamme paikallisia alueita mainostamaan tätä ohjelmaa ja niiden ehdokkaita tavoitteena houkutella järjestöömme uusia dynaamisia jäseniä ja kannustaa heitä hakemaan johtotehtäviin.

Leijonaterveisin
Ritva Korolainen 161221Ritva Korolainen
huolehtii tästä työstä piirissä