TIETOSUOJATARKISTUKSET

EU-parlamentin ja Neuvoston asetus (GDPR, general data protection regulation) 2016/679 tietosuojasta annettiin 27.4.2016. Toimeenpano alkoi 25.5.2018. Se koskee jokaista Lions-järjestön jäsentä; jokaiselta pitää saada kirjallinen suostumus jäsenrekisteritietojen käyttöön. Jäsentietojen tarkistusraportin tulostaa klubin sihteeri tai presidentti kotimaisesta Jäsenrekisteristä. Jokainen jäsen palauttaa sen korjattuna ja allekirjoitettuna säilytettäväksi klubin arkistossa. Yksityiskohtaiset ohjeet näistä toimenpiteistä löytyvät täältä. Tässä on esimerkki klubilaisille lähetettävästä tietosuojakyselystä.

Yhteistyöterveisin,

K-piirin MyLCi- tukihenkilö ja sihteerikouluttaja
Otto Pitkänen, LC Kuopio/Päiväranta
puh. 040 733 0970
otto.pitkanen@opitkanen.net


250518