YMPÄRISTÖ, PUHTAAT VEDET

Olen aloittanut keskustelun yhteistyöstä
piirimme (107-K) ja Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry:n kanssa ympäristöstä ja vedestä.

Keväällä 2021 on webinaarisarja:
* lähivedet
* vesivoima
* aloitteet
* padot ja vesivoimalat
* vesilaki ja kalat
* uomat ja vedet
* tierummut

risto lindholm 090221